Klub Nyt

Fællestræning Lørdag d. 8/10-2016 ved PH Hobro

Indbydelse til Fællestræning

Lørdag, den 8. oktober 2016
Mødested: PH Hobro c Døstrupvej 64B c 9500 Hobro
Mødetid: KL. 8.00
Hvor vi starter med morgenmad og holdinddeling.
Forplejning: Til områdepriser
Morgenmad: 30 kr.
Frokost: 50 kr.
Øl/Sodavand kan købes 7 kr. / 5kr.
Samlet tilmelding: Senest, mandag den 30. september 2016
Sendes til: Hanne Cramer Busk på mail; hanne@busk16.dk
HUSK HUSK angivelse af hundens niveau
Med venlig hilsen
PH Hobro

Trænings Weekend i Dronninglund PH 8.-9. Oktober

Den 8. og 9. oktober 2016 afholder vi træningsweekend

For alle klubbens medlemmer.

 

Vi mødes i klubben lørdag morgen kl. 0800, hvor vi spiser morgenmad.

Efter flaghejsning går vi gang med træningen på de inddelte hold.

 

Frokost indtages i klubhuset og det samme med aftensmaden. Lørdag aften er der hygge og social samvær i klubben og søndag morgen starter i igen kl. 0800 med morgenmad

 

Det er lykkedes at få tiltrukket rigtig gode instruktører til denne weekend.

Og forplejningen vil som sædvanlig være helt i top.

 

Prisen for denne weekend er kr. 500,-

 

Tilmelding og betaling senest d. 22. sep. 2014

Tilmelding på listen i klubben og betaling indbetales på

Konto nr.  9060 – 4582185056

 

med venlig hilsen

Bestyrelsen

Afslutning på lydighedhold d. 21/6-2016

Tirsdag d. 21/6 var der afslutning for lydighedholdet, og ved den afsluttende prøve blev vinderen Jørn Thomsen med Tessi. Jørn opnåede 72 point ud af 80 mulige. Vi ønsker Jørn tillykke med resultatet.

Lydighedshold_2016_2

Bowling & Hyggeaften 2016

Bowling – Hyggeaften 2016

Så er vi kommet godt i gang med det nye år!

Derfor vil vi rigtig gerne have jer alle med

mand / dame ud og bowle igen.

 

Lørdag den 20. februar kl. 18.00

Seaport – Strandvejen 7 – 9000 Aalborg

www.seaport.dk

Vi mødes kl. ca. 18.00 så vi kan få fundet sko og forsyninger J inden vi skal til at bowle.

Bowling kl. 19.00 – 20.00

 

Efter bowling spiser vi på Flammen

Kl. 20.30 Østerågade 27.

 

Alt dette til kr. 285,- pr. person

Skulle der være nogen, som ikke vil bowle, men gerne vil spise, koster det kr. 230,- pr. person.

 

Tilmelding til Jane tlf. 23618909 eller til Mette på tlf. 41930200

senest d. 13/2 2016 samtidig med betaling !!!

Kontonr. 8113-0003478779 eller Mobile Pay 23618909 – Husk Navn.

Vi håber, at se mindst lige så mange som sidste år.

 

Mange hundehilsner

Festudvalget

Generalforsamling 2016

Generalforsamling

PH Dronninglund indkalder hermed til generalforsamling.

Den 17. Febuar 2016 kl. 19.30

I klubhuset Langdyssevej 3 9330 Dronninglund.

 

Kun medlemmer der har betalt kontigent, har stemmeret. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Kontingent indbetales senest den 1 Febuar 2016 på reg. 9060 konto 4582185056 (bemærk nyt konto nr.)

Kontingent er 950,00 kr..

Passive medlemmer 350,00 kr.

 

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Valg af stemmetæller.
Formandens beretning.
Kasserens beretning.

a) Godkendelse af regnskab for år 2015

5.  Fastsættelse af kontingent for år 2017.

6.  Indkomne forslag.

7.  Valg.

a)  Valg af formand for 2 år (Claus Lange)

b)  Valg af  bestyrelsesmedlem for 2 år ( Dorthe Nørgaard og Jørgen Thomsen)

c)  Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år ( Marianne Bredevang)

d)  Valg af revisor for 1 år (Finn Frandsen)

e)  Valg af revisor suppleant for 1 år ( Birgitte Jensen)

f)  Valg af festudvalget (Jane Nielsen – Inger Marie Carlsen –

Mette Thomsen )

9.  Eventuelt.

 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen dvs. d 27/1 2016.

 

På bestyrelsens vegne

Claus Lange

Juleafslutning i Klubben

Onsdag den 16. december kl. 19.00

Holder vi juleafslutning for hele familien i klubhuset.

Vi skal have gløgg, kaffe, saft og æbleskiver.

Traditionen tro afholder vi et lille pakkespil og vil derfor gerne, at I hver medbringer en pakke til ca. kr. 25,00.

Af hensyn til indkøb vil vi gerne, I skriver jer på listen på opslagstavlen eller ringer til

Jane – 23618909

Inger Marie – 24853388

Mette – 41930200