Områdemøde tirsdag den 28, februar 2017

Hej alle

Hermed indkaldes til områdemødetirsdag den 28. februar 2017 i Aalborg.

Tilmeldingsseddel kommer op i klubben.

Det er vigtigt at alle deltager – så husk at skrive jer på i klubben.

Dagsorden udsendes