Generalforsamling 2016

Generalforsamling

PH Dronninglund indkalder hermed til generalforsamling.

Den 17. Febuar 2016 kl. 19.30

I klubhuset Langdyssevej 3 9330 Dronninglund.

 

Kun medlemmer der har betalt kontigent, har stemmeret. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Kontingent indbetales senest den 1 Febuar 2016 på reg. 9060 konto 4582185056 (bemærk nyt konto nr.)

Kontingent er 950,00 kr..

Passive medlemmer 350,00 kr.

 

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Valg af stemmetæller.
Formandens beretning.
Kasserens beretning.

a) Godkendelse af regnskab for år 2015

5.  Fastsættelse af kontingent for år 2017.

6.  Indkomne forslag.

7.  Valg.

a)  Valg af formand for 2 år (Claus Lange)

b)  Valg af  bestyrelsesmedlem for 2 år ( Dorthe Nørgaard og Jørgen Thomsen)

c)  Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år ( Marianne Bredevang)

d)  Valg af revisor for 1 år (Finn Frandsen)

e)  Valg af revisor suppleant for 1 år ( Birgitte Jensen)

f)  Valg af festudvalget (Jane Nielsen – Inger Marie Carlsen –

Mette Thomsen )

9.  Eventuelt.

 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen dvs. d 27/1 2016.

 

På bestyrelsens vegne

Claus Lange

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar