Indbydelse til Julekonkurrence  Lørdag den 21. november 2015 i Brovst

Mødested:  Klubhuset; Flegumvej 26 a, 9640 Brovst

Mødetid:   Alle: Kl.8.00

Konkurrencen starter Kl.9.00

Forplejning:

Morgenmad: Kr. 30.00

Frokost: Kr. 50.00

Øl/vand til områdepriser

Tilrettelægger: Eva Althoff Schäfer

Tilmelding og betaling senest:

Den 23.oktober til kasserer Jeanette Pedersen,

Bankkonto: reg. nr.9070 kontonr. 400-00-16972